VẼ MÀU NƯỚC CƠ BẢN
VẼ MÀU NƯỚC CƠ BẢN

1- Vẽ tranh bằng quả bóng bay
1- Vẽ tranh bằng quả bóng bay 1
Kiến thức luật xa gần khi vẽ
TrainZ Center | 12/04/2023 23:12 | Học viên: 0 |
2- Vẽ tranh bằng ngón tay
2- Vẽ tranh bằng ngón tay 1
Kiến thức về màu bổ trợ
TrainZ Center | 04/04/2023 15:45 | Học viên: 0 |
3- Chú mèo dưới trăng
3- Chú mèo dưới trăng 1
Kiến thức về cách blend màu
TrainZ Center | 06/06/2023 13:15 | Học viên: 0 |
4- Vẽ tranh bằng tăm bông
4- Vẽ tranh bằng tăm bông 1
Kiến thức về sắc độ
TrainZ Center | 06/06/2023 13:17 | Học viên: 0 |
5 - Những chú chim trên cành
5 - Những chú chim trên cành 1
Hiểu luật xa gần khi tô màu
TrainZ Center | 04/04/2023 15:46 | Học viên: 0 |

VẼ MÀU NƯỚC NÂNG CAO
VẼ MÀU NƯỚC NÂNG CAO

1- Tranh chim hạc phong thủy
1- Tranh chim hạc phong thủy 1
Tranh chim hạc tranh phong thủy
TrainZ Center | 04/04/2023 15:47 | Học viên: 0 |
2 - Tranh phong cảnh biển
2 - Tranh phong cảnh biển 1
Kiến thức vẽ 3D
TrainZ Center | 04/04/2023 15:48 | Học viên: 0 |
8 - Vẽ tranh hiện đại
8 - Vẽ tranh hiện đại 1
Giá trị và ý nghĩa của tranh hiện đại.
TrainZ Center | 04/04/2023 15:57 | Học viên: 0 |
4 - Vẽ tranh Đôi thiên nga
4 - Vẽ tranh Đôi thiên nga 1
Kiến thức chấm lá cây 3 lớp với 3 sắc độ
TrainZ Center | 04/04/2023 15:48 | Học viên: 0 |
5 - Vẽ tranh thủy cung
5 - Vẽ tranh thủy cung 1
Kiến thức về sắc độ
TrainZ Center | 06/06/2023 17:47 | Học viên: 0 |