TẬP VẼ VÀ THIẾT KẾ
TẬP VẼ VÀ THIẾT KẾ

1- Thiết kế dự án
1- Thiết kế dự án 1
Bài làm quen với lập trình thiết kế
TrainZ Center | 03/06/2023 12:06 | Học viên: 0 |
2- Lập trình dự án nhỏ
2- Lập trình dự án nhỏ 1
Thực hành lập trình dự án
TrainZ Center | 06/06/2023 13:29 | Học viên: 0 |
3 - Dự án của tớ
3 - Dự án của tớ 1
Thực hành cá nhân
TrainZ Center | 06/06/2023 13:29 | Học viên: 0 |
4 - Báo cáo dự án
4 - Báo cáo dự án 1
Thực hiện báo cáo
TrainZ Center | 03/06/2023 12:07 | Học viên: 0 |

LẬP TRÌNH ÂM THANH
LẬP TRÌNH ÂM THANH

1- Lập trình âm thanh
1- Lập trình âm thanh 1
Bắt đầu lập trình âm thanh
TrainZ Center | 19/04/2023 08:31 | Học viên: 0 |
2- Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ
2- Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ 1
Trải nghiệm lập trình dự án nhỏ
TrainZ Center | 19/04/2023 08:31 | Học viên: 0 |
3- Trải nghiệm lập trình âm thanh mẫu
3- Trải nghiệm lập trình âm thanh mẫu 1
Thực hành làm âm thanh mẫu
TrainZ Center | 19/04/2023 08:31 | Học viên: 0 |
4- Thiết kế dự án đầu tiên
4- Thiết kế dự án đầu tiên 1
Dự án đầu tiên
TrainZ Center | 19/04/2023 08:31 | Học viên: 0 |

LẬP TRÌNH TRÒ CHƠI
LẬP TRÌNH TRÒ CHƠI

1 - Làm quen lập trình trò chơi
1 - Làm quen lập trình trò chơi 1
Làm quen lập trình Scratch
TrainZ Center | 19/04/2023 08:32 | Học viên: 0 |
2- Trải nghiệm dự án nhỏ
2- Trải nghiệm dự án nhỏ 1
Thực hiện dự án
TrainZ Center | 19/04/2023 08:32 | Học viên: 0 |
3- Trải nghiệm dự án game mẫu
3- Trải nghiệm dự án game mẫu 1
Thực hành dự án game mẫu
TrainZ Center | 19/04/2023 08:32 | Học viên: 0 |
4- Thiết kế trò chơi đầu tiên
4- Thiết kế trò chơi đầu tiên 1
Thiết kế trò chơi đầu tiên
TrainZ Center | 19/04/2023 08:32 | Học viên: 0 |