NỘI DUNG TẬP HUẤN
NỘI DUNG TẬP HUẤN

Giải pháp Giáo dục số EDUZ
Giải pháp Giáo dục số EDUZ 1
Giới thiệu giải pháp Dạy học số
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |
Bài 1: Đặc trưng lớp học số
Bài 1: Đặc trưng lớp học số 1
Những điểm khác biệt của bài học số
TrainZ Center | 16/08/2023 18:54 | Học viên: 0 |
Bài 2: Chuyển đổi Bài học số
Bài 2: Chuyển đổi Bài học số 1
Hướng dẫn chuyển đổi sang bài học số
TrainZ Center | 16/08/2023 18:54 | Học viên: 0 |
Bài 3: Dạy học số với Webtools
Bài 3: Dạy học số với Webtools 1
Các công cụ Webtools thông dụng
TrainZ Center | 16/08/2023 18:55 | Học viên: 0 |

HƯỚNG DẪN WEBTOOLS
HƯỚNG DẪN WEBTOOLS

Liveworksheet
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |
Thiết kế trò chơi với Wordwall
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |
Thiết kế bài tập với TopWorksheet
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |

CÁC CÔNG CỤ KHÁC
CÁC CÔNG CỤ KHÁC

PDF Annotator (Trình chiếu, edit file PDF trong dạy học)
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |
Iminmap
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |

(DEMO) BÀI HỌC SỐ
(DEMO) BÀI HỌC SỐ

Bài giảng tương tác EDUZ
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |
(Tiếng Việt 1) Bài 2: Âm a, c
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |
(Toán 1) Bài 1: Làm quen các hình khối
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |
(English) Your Daily Routine !
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |

THỰC HÀNH CÁ NHÂN
THỰC HÀNH CÁ NHÂN

Toán 4: Phép trừ
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |
Toán : Phép cộng trong phạm vi 10
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |
Toán: Bảng nhân 3
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |
Toán : Phép cộng trong phạm vi 10
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |
Tự nhiên xã hội - Động vật sống ở đâu?
TrainZ Center | 16/08/2023 18:40 | Học viên: 0 |