GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học
Thông tin khóa học vẽ cơ bản
TrainZ Center | 15/08/2023 18:06 | Học viên: 0 |

NỘI DUNG KHÓA HỌC
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài 2- Vẽ tranh bằng ngón tay
Bài 2- Vẽ tranh bằng ngón tay
Kiến thức về màu bổ trợ
TrainZ Center | 23/08/2023 16:28 | Học viên: 0 |
Bài 3- Chú mèo dưới trăng
Bài 3- Chú mèo dưới trăng
Kiến thức về cách blend màu
TrainZ Center | 23/08/2023 17:24 | Học viên: 0 |
Bài 4- Vẽ tranh bằng tăm bông
Bài 4- Vẽ tranh bằng tăm bông
Kiến thức về sắc độ
TrainZ Center | 23/08/2023 17:26 | Học viên: 0 |
Bài 5- Những chú chim trên cành
Bài 5- Những chú chim trên cành
Hiểu luật xa gần khi tô màu
TrainZ Center | 23/08/2023 23:15 | Học viên: 0 |
Bài 6- Vẽ tranh cảnh biển hoàng hôn
Bài 6- Vẽ tranh cảnh biển hoàng hôn
Kiến thức bóng đổ của ánh sáng
TrainZ Center | 23/08/2023 23:43 | Học viên: 0 |