GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thông tin khóa học
Thông tin khóa học 1
Thông tin khóa học vẽ cơ bản
TrainZ Center | 15/08/2023 18:06 | Học viên: 0 |

NỘI DUNG KHÓA HỌC
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Bài 8- Vẽ tranh bầu trời đêm
Bài 8- Vẽ tranh bầu trời đêm 1
Chấm lùm cây, vẽ bóng đổ.
TrainZ Center | 24/08/2023 00:10 | Học viên: 0 |
Bài 2- Vẽ tranh bằng ngón tay
Bài 2- Vẽ tranh bằng ngón tay 1
Kiến thức về màu bổ trợ
TrainZ Center | 23/08/2023 16:28 | Học viên: 0 |
Bài 3- Chú mèo dưới trăng
Bài 3- Chú mèo dưới trăng 1
Kiến thức về cách blend màu
TrainZ Center | 23/08/2023 17:24 | Học viên: 0 |
Bài 4- Vẽ tranh bằng tăm bông
Bài 4- Vẽ tranh bằng tăm bông 1
Kiến thức về sắc độ
TrainZ Center | 23/08/2023 17:26 | Học viên: 0 |
Bài 5- Những chú chim trên cành
Bài 5- Những chú chim trên cành 1
Hiểu luật xa gần khi tô màu
TrainZ Center | 23/08/2023 23:15 | Học viên: 0 |