• (Tuyển sinh) Khóa Tiếng Anh Công nghệ Toàn diện
  (Tuyển sinh) Khóa Tiếng Anh Công nghệ Toàn diện 1
  Tuyển sinh Khóa Tiếng Anh Công nghệ Toàn diện
  Trương Minh Khương | 17/06/2023 23:03 |
  |
  (Tuyển sinh) Khóa Doodle Nguệch ngoạc vẽ cả thế giới
  (Tuyển sinh) Khóa Doodle Nguệch ngoạc vẽ cả thế giới 1
  Khóa trải nghiệm thú vị và vui nhộn cho các bé.
  Trương Minh Khương | 13/04/2023 11:41 |
  |
  (Tuyển sinh) Khóa Vẽ màu nước Sáng tạo
  (Tuyển sinh) Khóa Vẽ màu nước Sáng tạo 1
  Tham gia Khóa học Vẽ màu nước Sáng tạo
  Trương Minh Khương | 12/04/2023 09:40 |
  |
  (Tuyển sinh) Khóa học Lập trình Sáng tạo Scratch JR
  (Tuyển sinh) Khóa học Lập trình Sáng tạo Scratch JR 1
  Tuyển sinh khóa học Lập trình Scratch JR
  Trương Minh Khương | 12/04/2023 09:29 |
  |
  (Tuyển sinh) Khóa Tiếng Anh Mầm non Pre-Starters
  (Tuyển sinh) Khóa Tiếng Anh Mầm non Pre-Starters 1
  Tuyển sinh khóa Tiếng Anh Pre-Starters
  Trương Minh Khương | 11/04/2023 17:05 |
  |

  THÔNG TIN | THÔNG BÁO

 • Giới thiệu Chương trình Lập trình Scratch JR
  Giới thiệu Chương trình Lập trình Scratch JR 1
  Chương trình Lập trình Scratch JR
  Trương Minh Khương | 11/04/2023 16:51 |
  |
  Cộng đồng giáo dục số (USA-EDUZ)
  Cộng đồng giáo dục số (USA-EDUZ) 1
  EDUZ kiến tạo Cộng đồng EDUZ
  TrainZ Center | 11/04/2023 08:37 |
  |
  Giới thiệu Chương trình Vẽ sáng tạo
  Giới thiệu Chương trình Vẽ sáng tạo 1
  Chương trình Vẽ sáng tạo
  Trương Minh Khương | 11/04/2023 16:09 |
  |
  Giới thiệu Chương trình Kỹ năng thế kỷ 21
  Giới thiệu Chương trình Kỹ năng thế kỷ 21 1
  Chương trình Kỹ năng thế kỷ 21
  Trương Minh Khương | 04/04/2023 15:56 |
  |
  Giới thiệu chương trình Tiếng Anh Công nghệ Toàn diện
  Giới thiệu chương trình Tiếng Anh Công nghệ Toàn diện 1
  Chương trình Tiếng Anh Công nghệ Toàn diện
  Trương Minh Khương | 09/04/2023 06:18 |
  |

  BẢNG VÀNG VINH DANH

 • Danh sách Khen thưởng Học sinh Lớp SP01
  Danh sách Khen thưởng Học sinh Lớp SP01 1
  Vinh danh Học sinh lớp Tiếng Anh
  TrainZ Center | 11/04/2023 12:15 |
  |
  Danh sách Khen thưởng Học sinh Lớp EP01
  Danh sách Khen thưởng Học sinh Lớp EP01 1
  Vinh danh Học sinh lớp Tiếng Anh
  TrainZ Center | 11/04/2023 11:35 |
  |
  Top 2 Học sinh xuất sắc lớp EP01
  Top 2 Học sinh xuất sắc lớp EP01 1
  Vinh danh Học sinh lớp Tiếng Anh
  TrainZ Center | 07/04/2023 17:11 |
  |
  Top 3 Học sinh xuất sắc lớp EP01
  Top 3 Học sinh xuất sắc lớp EP01 1
  Vinh danh Học sinh lớp Tiếng Anh
  Trương Minh Khương | 07/04/2023 17:11 |
  |
  Top 1 Học sinh xuất sắc lớp EP01
  Top 1 Học sinh xuất sắc lớp EP01 1
  Vinh danh Học sinh lớp Tiếng Anh
  TrainZ Center | 07/04/2023 17:12 |
  |

  LỚP HỌC NỔI BẬT

  Tiếng Anh Công nghệ Toàn diện (Starters)
  Chi phí: Liên hệ
  Fe8349_f8c35D45
  |
  Vẽ màu nước sáng tạo
  Chi phí: Liên hệ
  7fB0_fF618C2F35
  |
  Lập trình sáng tạo (Scratch JR)
  Chi phí: Liên hệ
  879138B21aF_772
  |
  Combo Lập Trình & Vẽ Sáng Tạo
  Chi phí: Liên hệ
  A707122_986f245
  |
  Thi kết thúc khóa: Starter, Mover, Flyer
  Thi kết thúc khóa: Starter, Mover, Flyer
  Dành cho học viên trung tâm
  |
  0
  |
  0
  |
  284
  Chi phí: Liên hệ
  340a_575E7E3199
  |
  (Cambridge Tests) Thi chứng chỉ Cambridge
  Chi phí: Liên hệ
  F0C_664cA494Fc1
  |
  IELTS Mock Test 2023
  Chi phí: Liên hệ
  22_524466463E79
  |
  (Placement Tests) Khảo sát chất lượng đầu vào
  Chi phí: Liên hệ
  2d3195C57_E7483
  |
 • Video Ôn tập hè - Toán lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều)
  Video Ôn tập hè - Toán lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều) 1
  Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều)
  TrainZ Center | 13 giờ |
  |
  Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều)
  Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều) 1
  Tổng hợp ôn tập Hè môn Tiếng Việt lớp 4 lên lớp 5 (Sách Cánh Diều)
  TrainZ Center | 13 giờ |
  |
  Video Ôn tập hè - Toán lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)
  Video Ôn tập hè - Toán lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều) 1
  Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)
  TrainZ Center | 13 giờ |
  |
  Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)
  Video Ôn tập hè - Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều) 1
  Tổng hợp ôn tập Hè môn Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4 (Sách Cánh Diều)
  TrainZ Center | 13 giờ |
  |
  Video Ôn tập hè - Toán lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều)
  Video Ôn tập hè - Toán lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều) 1
  Tổng hợp ôn tập Hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 (Sách Cánh Diều)
  TrainZ Center | 13 giờ |
  |

  HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

 • (Cộng đồng) Lập trình Sáng tạo Scratch JR
  (Cộng đồng) Lập trình Sáng tạo Scratch JR 1
  Trải nghiệm Lập trình trò chơi với Scratch JR
  Trương Minh Khương | 11/04/2023 17:10 |
  |
  (Cộng đồng) Trải nghiệm Vẽ sơ đồ Tư duy
  (Cộng đồng) Trải nghiệm Vẽ sơ đồ Tư duy 1
  Trải nghiệm Vẽ sơ đồ Tư duy
  Trương Minh Khương | 05/04/2023 15:51 |
  |
  (Cộng đồng) Trải nghiệm Mỹ thuật chủ đề
  (Cộng đồng) Trải nghiệm Mỹ thuật chủ đề 1
  Trải nghiệm Mỹ thuật chủ đề
  Trương Minh Khương | 05/04/2023 15:43 |
  |
  (Cộng đồng) Giáng sinh an lành - Noel năm 2022
  (Cộng đồng) Giáng sinh an lành - Noel năm 2022 1
  Vậy là một mùa Giáng sinh nữa lại về!
  Trương Minh Khương | 05/04/2023 15:23 |
  |
  Cộng đồng giáo dục số (USA-EDUZ)
  Cộng đồng giáo dục số (USA-EDUZ) 1
  EDUZ kiến tạo Cộng đồng EDUZ
  TrainZ Center | 11/04/2023 08:37 |
  |
  Trải nghiệm thực hành Tiếng Anh tại Siêu thị
  Trải nghiệm thực hành Tiếng Anh tại Siêu thị 1
  Hãy cùng USA theo dõi các hoạt động trải nghiệm của học viên
  TrainZ Center | 11/04/2023 19:16 |
  |
 • (Tuyển dụng) Giáo viên Lập trình
  (Tuyển dụng) Giáo viên Lập trình 1
  Tuyển dụng 02 giáo viên lập trình
  TrainZ Center | 13/04/2023 12:45 |
  |
  (Tuyển dụng) Cộng tác viên Giáo viên Vẽ sáng tạo
  (Tuyển dụng) Cộng tác viên Giáo viên Vẽ sáng tạo 1
  Cần tuyển 10 Giáo viên Vẽ sáng tạo
  TrainZ Center | 13/04/2023 12:53 |
  |
  (Tuyển dụng) Cộng tác viên Giáo viên Tiếng Anh
  (Tuyển dụng) Cộng tác viên Giáo viên Tiếng Anh 1
  Cần tuyển 10 Giáo viên dạy tiếng Anh
  TrainZ Center | 13/04/2023 12:46 |
  |
  (Tuyển dụng) Giáo viên Kỹ năng
  (Tuyển dụng) Giáo viên Kỹ năng 1
  Cần tuyển 05 Giáo viên Kỹ năng
  TrainZ Center | 13/04/2023 12:56 |
  |